V m zaal summit G20. Podlme se s chudmi stty o vakcny, vyzvaj ldi – iDNES.cz

Premir hostitelsk zem Mario Draghi apeloval, aby bohat stty vnovaly vt sil tomu, aby do rozvojovch zem putovalo vce vakcn, protoe propastn rozdly v podlu okovanch obyvatel jsou podle nj morln nepijateln.

Nyn musme udlat ve pro to, abychom do poloviny roku 2022 doshli sedmdestiprocentn prookovanosti, ekl Draghi. Cl Svtov zdravotnick organizace (WHO), podle n by do konce tohoto roku mlo bt proti covidu-19 pln okovno 40 procent vech obyvatel planety, se podle nj jev reln. Problmem jsou ale drastick rozdly mezi bohatmi a chudmi zemmi.

Zatmco vtina bohatch zem u se hranici 70 procent okovanch obyvatel bl nebo ji pekroila, nkter chud zem byly zatm schopny okovat jen pr procent lid. To je podle Draghiho morln nepijateln a podkopv to celosvtov boj proti pandemii.

Francouzsk prezident Emmanuel Macron na Twitteru napsal, e Francie u poslala chudm zemm 67 milion dvek vakcn a do poloviny ptho roku to bude 120 milion. Pojme se jako partnei v G20 vce snait. Solidarita, transparentnost a spoluprce pi vrob: jen tak virus porazme, uvedl.

O vakcnch prostednictvm videokonference hovoil i rusk prezident Vladimir Putin, kter do Itlie osobn nedorazil. Podle nj je poteba, aby zem G20 vzjemn uznvaly sv proticovidov vakcny.

Globln minimln da

Ldi se na schzce tak shodli na zaveden globln minimln dan. Organizace pro hospodskou spoluprci a rozvoj (OECD) odhaduje, e dky n zskaj stty jako celek dodaten daov pjmy v hodnot kolem 150 miliard dolar (zhruba 3,3 bilionu K) ron.

Zvry summitu se budou formln schvalovat v nedli.

Dohodu o globln minimln dani ohlsila OECD zatkem jna. Zmnu daovho systmu po tyech letech jednn schvlilo 136 zem a jurisdikc vetn esk republiky, je vytvej vce ne 90 procent globlnho hrubho domcho produktu (HDP). Ministi financ a fov centrlnch bank zem G20 dohodu schvlili ped dvma tdny.

Nov pravidla maj pomoci v boji proti daovm rjm, a mnoz proto zmnu daovho systmu oznauj za pelomovou.

Soust dnen dohody zem skupiny G20 bude tak podpora nov podoby zdann technologickch obr, zejmna americkch spolenost. Ty by mly v budoucnu sv dan odvdt tam, kde jsou inn, nikoli tam, kde formln vykazuj sv zisky, co jsou asto opt zem typu Irska nebo jin daov rje, uvedl ekonom a len Nrodn ekonomick rady vldy (NERV) Luk Kovanda. esk sttn pokladna by podle jeho odhadu mohla dky dohod zskat navc a est miliard korun ron.

OECD schvlila globln da pro nadnrodn firmy. Sazba bude 15 procent

Zklamnm pro hostitelskou zemi je fakt, e nkte politici se nakonec rozhodli zstat doma a k jednnm se pipoj jen virtuln. Do ma nedoraz rusk prezident Vladimir Putin, nsk prezident Si in-pching, ale ani ldi z Mexika, Japonska i Sadsk Arbie.

Britsk premir Boris Johnson u pedem deklaroval, e se bude pokouet sttnky na posledn chvli pesvdit, aby si stanovili ambiciznj zvazky ohledn sniovn emis sklenkovch plyn a vnovali na boj s klimatickmi zmnami vce penz.

Podle nj me pomoci i to, e se jednn konaj v blzkosti ruin antickho ma, kter vem pipomenou, e i modern civilizace se me kvli neinnosti vld na poli klimatu brzy ocitnout v troskch.

Na bezpenost astnk summitu bude v ulicch msta dohlet a est tisc policist a 500 vojk. Ti maj pomoci udret podek i bhem sobotnch demonstrac. Protestn akce chystaj napklad italt komunist, odbory a tak aktivist z ekologickho hnut Fridays for Future (Ptky pro budoucnost).

We wish to say thanks to the author of this article for this remarkable content

V m zaal summit G20. Podlme se s chudmi stty o vakcny, vyzvaj ldi – iDNES.cz