Tok ruskho plynu na zpad plynovodem Jamal se zastavil, pina nen jasn – iDNES.cz

Jak dlouho tento stav potrv, se zatm nev, poznamenala agentura Reuters.Rusk plynrensk spolenost Gazprom pozdji uvedla, e zvazky vi svm zkaznkm v Evrop pln.

Podle mluvho polsk sttn plynrensk spolenosti PGNiG je mnostv plynu vrazn ni ne obvykle, ale Polsko ho stle dostv nasmlouvan mnostv.

Zstupce polskho provozovatele plynovod Gaz-System ekl, e rusk plyn do Polska pichz v obrcenm smru – tedy ze zpadu na vchod. V souasnosti nen poptvka po peprav plynu smrem do Nmecka, uvedl.

Dodvky plynu z Ruska se oste sleduj v situaci, kdy ceny tto suroviny v Evrop strm vzrostly. Na vin je vce faktor, zejmna ale vy poptvka po pandemii a nzk zsoby.

Peruen dodvek prostednictvm plynovodu Jamal by mlo mt jen velmi mal dopad na toky plynu do esk republiky, protoe R odebr plyn pedevm z jinch pepravnch tras. Proto v souasn dob neoekvme snen vstupnch objem do R, ekl v sobotu v reakci na informace o Jamalu mluv NET4GAS Vojtch Merav.

Zsoby plynu m Gazprom u skoro dostaten. Dodvky do Evropy ale stle vznou

Mezinrodn agentura pro energii (IEA) a nkte europoslanci obviuj Gazprom, e nedl dost pro zven dodvek do Evropy. Rusk plynrensk gigant ovem tvrd, e vdy dodruje sv smluvn zvazky, co potvrzuj i jeho odbratel v jin a zpadn Evrop. Ti si dn dodaten dodvky plynu v dob nejvyho rstu cen od Gazpromu neobjednali, ukzal jnov przkum agentury Reuters.

Plynovod Jamal pivd rusk plyn pes blorusk a polsk zem do Nmecka. Jeho kapacita je a 33 miliard metr ron. Loni vyprela platnost smlouvy mezi Ruskem a Polskem tkajc se tranzitu suroviny, ale Gazprom si me objednvat pepravn kapacitu v aukcch.

Cena zemnho plynu skokov vzrostla

Cena zemnho plynu pro evropsk trh na zatku jna skokov vzrostla, za dva dny skoro o 60 procent nad 160 eur (tehdy 4 070 K) za megawatthodinu (MWh). Pak se zaala sniovat, proti losku je ale pod velmi vysok.

Kontrakt na dodn plynu v prosinci se v ptek odpoledne pohyboval kolem 66,10 eura (1695 K) za MWh, ukazuj data pro virtuln obchodn uzel Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, kter je urujc pro ceny na evropskm trhu. Ped rokem se cena pohybovala kolem 15 eur (382 K) za MWh.

V reakci na prudk rst cen plynu u zastavilo innost nkolik dodavatel, v esk republice se to tk napklad spolenosti Bohemia Energy, kter mla skoro milion zkaznk. V Britnii nkolik distribunch firem zkrachovalo, pote maj i firmy v Nmecku.

V reakci na souasn rychl rst cen energi Evropsk komise (EK) tento tden oznmila, e prov vhody a rizika spolench nkup plynu, co podporuje st zem sedmadvactky. EU by mohla plyn v dob nzkch cen nakupovat a skladovat pro pozdj vyuit. V souasn dob ale mezi stty EU nepanuje jednotn postoj, jak si s vysokmi cenami energi poradit.

Zdraovn plynu v Evrop zrychluje, cena za den poskoila o 40 procent

esk vlda jako okamit een zdraovn elektiny a plynu zvolila doasn zaveden nulov dan z pidan hodnoty (DPH) na listopad a prosinec, co je ale v rozporu s unijnm pravidly. Ministr prmyslu Karel Havlek douf, e vzhledem ke sloit situaci bude mt Brusel pro tento krok pochopen a nezahj s eskem zen, ppadn je Praha pipravena upravit nvrh snen DPH.

V polovin tohoto tdne ceny plynu i elektiny v Evrop zaaly klesat. Rusk prezident Vladimir Putin toti Gazpromu nadil zat erpat plyn do evropskch zsobnk, jakmile napln zsobnky v Rusku. To by podle fa Gazpromu Alexeje Millera mohlo bt po prvnm listopadovm tdnu.

We would love to give thanks to the author of this short article for this awesome web content

Tok ruskho plynu na zpad plynovodem Jamal se zastavil, pina nen jasn – iDNES.cz