Nhradn autobusy jezdily zbyten, tra bhem vluky nikdo neopravoval – iDNES.cz

Ttdenn vluka na regionln trati mezi Olomouc a Drahanovicemi tento msc mla pinst rekonstrukce zastvek na trati i opravy pejezd. V Nmti na Han vyhleli novou venkovn ekrnu i vy nstupit, na kter chtl mstys navzat chodnky. Nic z toho se ovem nestalo.

Lid jsou rozarovan, nhradn autobusy podle nich jezdily zbyten. Od 1. do 20. listopadu byly naplnovan napklad pestavby olomouckch zastvek Smetanovy sady a Hejn. Pi vluce mli dlnci tak zvednout nstupit do rovn 55 centimetr nad koleje, co by cestujcm usnadnilo nstup do vlaku.

Prv vrazn vkov rozdl mezi nstupitm a dvemi vlaku elil minul rok po nasazen souprav Stadler kritice.

V Hejn mimoto pedpokldali, e bude opraven pejezd v Tomkov ulici, na jeho patn stav si idii stuj.

Tomkova je velice vyten ulice. Mstu supluje takzvan severn spoj, kter neexistuje a nikdy existovat nebude, a proto tudy jezd stran moc aut. Pejezd je navc u kiovatky, take kdy se na nm vytej dlouh nkladn vozy, trp a nesta jen dry vyspravit asfaltem, ekl len komise mstsk sti Ale Vnsk.

Se Sprvou eleznic o oprav v poslednch mscch nkolikrt jednal. Byli vstcn, nicmn v dubnu se vymluvili na poas a te e nejsou finance. Oprava pejezdu je naplnovan spolu se zastvkou, take samostatn udlat nela. Jsme zklaman. Navc se ozvali lid, e nikde nebyly zveejnn uzavrky. Nejsem si jist, jestli ns nkdo netah za nos, dodal. Dal ttdenn vluka by mla pijt na konci ervna.

Nov olomouck zastvky mly pijt piblin na trnct milion korun. Cena rekonstrukce zastvky vetn pilehl koleje, nstupit vky 550 milimetr nad temenem kolejnice, informanho zazen, psteku a bezbarirovho pstupu je vzhledem k poadovanm dlkm nstupi zhruba est a sedm milion korun za jedno, piblila loni na jae mluv Sprvy eleznic Nela Friebov, kdy instituce informovala, e plnuje nkter nstupit upravovat.

Vlukov d

Jzda nhradnmi autobusy znamen vce asu na cest. Do Nmt na Han dojede vlak za 39 minut, zatmco vlukov jzdn d uvd 68 minut. A to pesto, e v nm v poslednch letech pravideln chyb zastvka Smetanovy sady.

Autobusy toti musej trasu mezi Pkazy a Senic na Han objdt po silnici na Litovel a as roste i pi cest v provozu v Olomouci.

Vichni jsme se tili, a se udl pejezd, budou tam zvory, uprav se nstupit, ale skutek utek. Dlali njakou drbu, ale e by to bylo na trati njak vidt, to jsem si nevimla, sdlila starostka mstysu Marta Husikov.

Investice pedpokldaly zhruba 25 milion korun. Na pravy jsme chtli navzat chodnkem smrem od ndra, ale te nemme na co. Mla bt hezk ekrna, dnes tam mme takovou sala. Snad pt rok? komentovala starostka provizorn psteek pro cestujc.

Zchrana ndra

Budova nm욝skho ndra je roky mimo provoz, piblin poslednch pt let se o jej zchranu sna nadenec Martin Kapar. Podailo se mu zastavit chystanou demolici, pozdji zaloil spolek Ndra Nm욝 a tak sbrku na odkup ndra.

Podle jeho informac mla jt budova do prodeje prv po rekonstrukci zastvky. eila se forma prodeje, pevod na obec ministerstvo dopravy zamtlo, ale jet jednou to zkusme, je to pro ns nejschdnj varianta, jak ndra zskat. Pak by byla veejn sout a tam je to o tom, kdo d vc, odkazuje na znaleck posudek z roku 2019 stanovujc cenu 550 tisc korun.

Do bvalho ndra stojcho nedaleko tamnho zmku by chtl spolek umstit kavrnu, muzeum loklky souvisejc s prmyslovmi podniky, a krom kulturnch akc uvauje tak o pjovn kol nebo ubytovn pro turisty.

lenov spolku te ekaj na dopis od Sprvy eleznic, e jde budova do prodeje. Nejdve ale bude muset prodej schvlit vlda. V Nmti jsem slyel, e Sprva eleznic nedostala vas stavebn povolen. Kdy u byly objednan autobusy a nelo to ruit, zmnil Kapar.

Redakce MF DNES podala Sprvu eleznic u v pondl o vyjden, pro se pi vluce nepracovalo na modernizaci, odpov vak do uzvrky vydn pes urgence nepila.

We would love to give thanks to the writer of this post for this incredible content

Nhradn autobusy jezdily zbyten, tra bhem vluky nikdo neopravoval – iDNES.cz